Lô gan XSDN - Thống kê lô gan xổ số Đồng Nai

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
19
01
28
02
26
03
21
04
24
05
26
06
32
07
15
08
29
09
43
Bộ số
Max gan
10
19
11
23
12
44
13
29
14
33
15
26
16
23
17
23
18
30
19
27
Bộ số
Max gan
20
23
21
25
22
46
23
21
24
22
25
26
26
30
27
25
28
22
29
23
Bộ số
Max gan
30
25
31
33
32
27
33
32
34
34
35
23
36
31
37
24
38
28
39
39
Bộ số
Max gan
40
29
41
41
42
39
43
28
44
22
45
22
46
24
47
28
48
27
49
41
Bộ số
Max gan
50
18
51
24
52
30
53
24
54
22
55
27
56
26
57
28
58
25
59
28
Bộ số
Max gan
60
34
61
30
62
23
63
26
64
44
65
23
66
31
67
22
68
26
69
25
Bộ số
Max gan
70
58
71
26
72
21
73
27
74
31
75
42
76
32
77
24
78
24
79
23
Bộ số
Max gan
80
22
81
26
82
26
83
27
84
35
85
31
86
27
87
31
88
25
89
23
Bộ số
Max gan
90
24
91
23
92
23
93
40
94
33
95
24
96
34
97
30
98
28
99
25
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner