Lô gan XSDNO - Thống kê lô gan xổ số Đắk Nông

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
32
01
26
02
33
03
37
04
27
05
23
06
25
07
29
08
23
09
27
Bộ số
Max gan
10
28
11
21
12
29
13
28
14
23
15
30
16
30
17
41
18
21
19
38
Bộ số
Max gan
20
31
21
23
22
21
23
41
24
25
25
22
26
25
27
25
28
27
29
47
Bộ số
Max gan
30
26
31
25
32
33
33
21
34
32
35
30
36
24
37
21
38
25
39
18
Bộ số
Max gan
40
47
41
31
42
31
43
38
44
26
45
22
46
41
47
21
48
34
49
48
Bộ số
Max gan
50
35
51
24
52
30
53
26
54
33
55
22
56
23
57
28
58
26
59
33
Bộ số
Max gan
60
23
61
22
62
28
63
30
64
24
65
26
66
19
67
44
68
43
69
31
Bộ số
Max gan
70
31
71
21
72
25
73
32
74
24
75
44
76
47
77
25
78
31
79
24
Bộ số
Max gan
80
32
81
41
82
26
83
32
84
29
85
21
86
19
87
20
88
30
89
20
Bộ số
Max gan
90
21
91
23
92
22
93
25
94
32
95
25
96
34
97
28
98
35
99
19
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner