Lô gan XSGL - Thống kê lô gan xổ số Gia Lai

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
34
01
27
02
31
03
31
04
34
05
31
06
27
07
33
08
24
09
21
Bộ số
Max gan
10
27
11
30
12
30
13
26
14
27
15
28
16
54
17
19
18
30
19
36
Bộ số
Max gan
20
22
21
36
22
22
23
25
24
35
25
35
26
30
27
32
28
46
29
26
Bộ số
Max gan
30
25
31
37
32
25
33
30
34
27
35
32
36
38
37
34
38
32
39
23
Bộ số
Max gan
40
18
41
26
42
29
43
29
44
24
45
31
46
25
47
23
48
23
49
24
Bộ số
Max gan
50
24
51
26
52
24
53
22
54
34
55
32
56
34
57
31
58
26
59
29
Bộ số
Max gan
60
30
61
35
62
35
63
27
64
26
65
50
66
37
67
23
68
22
69
36
Bộ số
Max gan
70
29
71
20
72
20
73
20
74
28
75
26
76
31
77
33
78
22
79
37
Bộ số
Max gan
80
25
81
20
82
27
83
24
84
25
85
26
86
22
87
33
88
26
89
23
Bộ số
Max gan
90
40
91
21
92
26
93
28
94
33
95
25
96
46
97
38
98
28
99
32
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner