Lô gan XSNT - Thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
25
01
22
02
25
03
38
04
26
05
38
06
35
07
23
08
29
09
17
Bộ số
Max gan
10
21
11
27
12
25
13
25
14
30
15
20
16
31
17
35
18
22
19
53
Bộ số
Max gan
20
33
21
32
22
28
23
28
24
23
25
27
26
21
27
23
28
33
29
31
Bộ số
Max gan
30
24
31
36
32
19
33
27
34
25
35
33
36
28
37
35
38
21
39
22
Bộ số
Max gan
40
26
41
31
42
29
43
32
44
28
45
25
46
33
47
31
48
27
49
26
Bộ số
Max gan
50
45
51
26
52
21
53
42
54
21
55
31
56
37
57
25
58
23
59
41
Bộ số
Max gan
60
48
61
34
62
20
63
24
64
23
65
40
66
27
67
28
68
23
69
26
Bộ số
Max gan
70
35
71
28
72
28
73
44
74
26
75
20
76
29
77
22
78
34
79
34
Bộ số
Max gan
80
25
81
42
82
22
83
23
84
33
85
20
86
19
87
27
88
24
89
35
Bộ số
Max gan
90
30
91
40
92
28
93
25
94
38
95
27
96
28
97
35
98
33
99
34
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner