Lô gan XSST - Thống kê lô gan xổ số Sóc Trăng

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
25
01
18
02
43
03
22
04
33
05
22
06
28
07
29
08
38
09
27
Bộ số
Max gan
10
26
11
28
12
29
13
33
14
23
15
24
16
19
17
22
18
32
19
23
Bộ số
Max gan
20
58
21
28
22
29
23
30
24
38
25
34
26
32
27
33
28
42
29
25
Bộ số
Max gan
30
24
31
36
32
35
33
28
34
26
35
25
36
30
37
19
38
28
39
21
Bộ số
Max gan
40
38
41
23
42
24
43
22
44
28
45
48
46
38
47
30
48
28
49
23
Bộ số
Max gan
50
25
51
41
52
29
53
37
54
23
55
42
56
22
57
48
58
41
59
30
Bộ số
Max gan
60
26
61
18
62
44
63
34
64
25
65
33
66
29
67
24
68
37
69
21
Bộ số
Max gan
70
27
71
27
72
28
73
32
74
38
75
20
76
19
77
27
78
55
79
26
Bộ số
Max gan
80
26
81
20
82
35
83
27
84
28
85
29
86
39
87
24
88
30
89
21
Bộ số
Max gan
90
32
91
27
92
32
93
29
94
34
95
26
96
35
97
29
98
30
99
24
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner