Lô gan XSTV - Thống kê lô gan xổ số Trà Vinh

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
24
01
24
02
25
03
22
04
25
05
35
06
32
07
31
08
28
09
27
Bộ số
Max gan
10
22
11
25
12
22
13
20
14
25
15
34
16
28
17
22
18
44
19
31
Bộ số
Max gan
20
30
21
30
22
35
23
22
24
18
25
25
26
29
27
25
28
27
29
29
Bộ số
Max gan
30
17
31
31
32
19
33
33
34
30
35
40
36
48
37
22
38
29
39
32
Bộ số
Max gan
40
24
41
49
42
28
43
18
44
31
45
29
46
23
47
35
48
19
49
23
Bộ số
Max gan
50
51
51
36
52
26
53
21
54
29
55
25
56
27
57
28
58
23
59
26
Bộ số
Max gan
60
26
61
27
62
25
63
36
64
33
65
28
66
34
67
31
68
23
69
30
Bộ số
Max gan
70
31
71
25
72
23
73
31
74
33
75
24
76
20
77
33
78
34
79
25
Bộ số
Max gan
80
24
81
37
82
43
83
20
84
23
85
24
86
26
87
34
88
35
89
32
Bộ số
Max gan
90
30
91
25
92
35
93
32
94
34
95
20
96
20
97
40
98
23
99
31
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner