Lô gan XSVL - Thống kê lô gan xổ số Vĩnh Long

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
25
01
28
02
34
03
28
04
33
05
25
06
23
07
54
08
39
09
27
Bộ số
Max gan
10
26
11
42
12
30
13
29
14
28
15
25
16
26
17
30
18
29
19
31
Bộ số
Max gan
20
32
21
24
22
26
23
27
24
22
25
22
26
22
27
21
28
24
29
24
Bộ số
Max gan
30
31
31
40
32
23
33
25
34
27
35
28
36
28
37
32
38
32
39
30
Bộ số
Max gan
40
34
41
25
42
28
43
25
44
25
45
28
46
50
47
27
48
28
49
30
Bộ số
Max gan
50
45
51
28
52
42
53
26
54
29
55
24
56
27
57
29
58
31
59
21
Bộ số
Max gan
60
31
61
26
62
34
63
19
64
22
65
28
66
21
67
21
68
24
69
25
Bộ số
Max gan
70
19
71
24
72
24
73
29
74
28
75
22
76
28
77
38
78
26
79
25
Bộ số
Max gan
80
28
81
29
82
31
83
27
84
44
85
24
86
22
87
19
88
33
89
34
Bộ số
Max gan
90
29
91
21
92
35
93
32
94
23
95
19
96
30
97
25
98
26
99
32
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner