Lô gan XSVT - Thống kê lô gan xổ số Vũng Tàu

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
20
01
30
02
24
03
35
04
25
05
37
06
20
07
45
08
22
09
25
Bộ số
Max gan
10
26
11
23
12
37
13
20
14
37
15
23
16
34
17
24
18
28
19
29
Bộ số
Max gan
20
23
21
35
22
22
23
21
24
24
25
27
26
32
27
30
28
27
29
27
Bộ số
Max gan
30
25
31
41
32
24
33
22
34
19
35
27
36
23
37
25
38
28
39
33
Bộ số
Max gan
40
28
41
26
42
31
43
24
44
26
45
45
46
20
47
41
48
31
49
34
Bộ số
Max gan
50
32
51
28
52
42
53
37
54
21
55
31
56
27
57
32
58
49
59
24
Bộ số
Max gan
60
25
61
20
62
30
63
36
64
25
65
24
66
28
67
35
68
36
69
23
Bộ số
Max gan
70
21
71
32
72
24
73
27
74
23
75
31
76
25
77
43
78
18
79
32
Bộ số
Max gan
80
37
81
23
82
26
83
20
84
32
85
34
86
21
87
24
88
38
89
39
Bộ số
Max gan
90
36
91
32
92
24
93
50
94
31
95
24
96
36
97
24
98
22
99
21
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner