XSMT 7/9/2020 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 2 ngày 07/09/2020

TT Huế Phú Yên
G8 54 38
G7 127 884
G6 2486 5164 0373 6071 5597 7870
G5 8884 3514
G4 44696 08911 77527 21477 08996 11220 13236 49036 09295 08618 72894 36131 97675 73121
G3 74518 52175 66069 12429
G2 35423 24873
G1 11982 33072
ĐB 068129 805250
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0
1 18 48
2 77039 19
3 6 861
4
5 4 0
6 4 9
7 375 10532
8 642 4
9 66 754
Thống kê tổng
Tổng TT Huế Phú Yên
0 64, 73, 82 73
1 29 38, 29
2 84, 11, 20, 75 84, 75
3 94, 21
4 86, 77 95, 31
5 96, 96, 23 14, 69, 50
6 97
7 70
8 71
9 54, 27, 27, 36, 18 36, 18, 72
Thống kê Loto về nhiều
Phú Yên TT Huế
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
76 12 17 16
69 10 28 12
21 10 00 11
51 9 82 11
97 9 41 11
24 9 11 10
45 9 94 10
14 8 70 9
71 8 67 9
29 8 91 9
Thống kê Loto về ít
Phú Yên TT Huế
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
19 0 33 1
42 1 60 1
12 2 26 1
49 2 12 2
61 2 58 2
25 2 99 2
67 2 66 2
99 2 72 3
96 2 80 3
68 3 89 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
17 52 97 21
89 87 92 82
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
TT Huế 60 (28 ngày) 66 (22 ngày) 02 (16 ngày)
Phú Yên 19 (33 ngày) 26 (20 ngày) 67 (19 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner