XSMT 8/12/2020 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 08/12/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 04 58
G7 493 110
G6 2154 1214 6305 7316 7594 1164
G5 4243 0402
G4 33808 79955 44161 11535 83722 98237 44396 36093 17423 59344 05401 86376 39846 61115
G3 79395 17554 38732 39013
G2 40046 05185
G1 15422 49653
ĐB 984032 921117
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 458 21
1 4 06537
2 22 3
3 572 2
4 36 46
5 454 83
6 1 4
7 6
8 5
9 365 43
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 55, 37, 46 64, 46
1 10, 01
2 93 02, 93
3 58, 94, 76, 85
4 04, 22, 95, 22 13
5 14, 05, 96, 32 23, 32
6 15
7 43, 61 16
8 08, 35 44, 53, 17
9 54, 54
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
02 13 05 16
16 12 92 14
00 11 78 11
94 11 37 11
73 11 43 10
64 11 46 10
29 11 89 10
19 10 76 9
87 9 35 9
51 9 65 9
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
81 0 03 1
83 1 19 1
63 1 99 2
18 2 67 2
67 2 36 2
91 2 51 2
05 2 81 2
54 2 63 2
55 2 38 3
95 2 53 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
60 00 16 43
82 78 20 65
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 63 (22 ngày) 33 (20 ngày) 56 (19 ngày)
Quảng Nam 81 (32 ngày) 91 (20 ngày) 83 (19 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner