XSMT 12/1/2021 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 12/01/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 79 91
G7 490 985
G6 3462 6780 3187 4209 0473 0138
G5 8388 6603
G4 20325 35709 40877 70887 38817 73101 83654 09709 55270 45398 95797 55829 19794 19531
G3 36876 82977 56205 37866
G2 70831 31006
G1 14596 63230
ĐB 587791 420736
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 91 93956
1 7
2 5 9
3 1 8106
4
5 4
6 2 6
7 9767 30
8 0787 5
9 061 1874
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 91 91, 73
1 01 38, 29
2 66
3 76 85, 03, 94, 30
4 77, 77, 31 31
5 87, 87, 96 05
6 79, 88 97, 06
7 25 70, 98
8 62, 80, 17
9 90, 09, 54 09, 09, 36
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
16 12 05 13
64 12 78 12
02 12 92 11
50 11 60 11
96 10 39 10
94 10 43 10
19 10 46 10
29 10 76 10
87 9 89 10
73 9 09 9
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
71 1 51 1
54 1 63 1
81 1 19 1
56 2 00 2
55 2 12 2
63 2 81 2
83 2 67 2
48 2 59 2
14 2 99 2
40 3 03 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
93 47 10 32
69 02 31 55
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 63 (27 ngày) 56 (24 ngày) 81 (22 ngày)
Quảng Nam 69 (20 ngày) 54 (19 ngày) 08 (19 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner