XSMT 12/10/2021 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 12/10/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 88 45
G7 674 692
G6 7434 0680 4217 5842 9766 7994
G5 9045 1094
G4 00108 25477 76689 78129 61393 47435 60323 35839 72312 60357 12946 62167 92550 63518
G3 03538 63939 35178 40105
G2 66112 49009
G1 71003 13916
ĐB 736535 631435
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 83 59
1 72 286
2 93
3 45895 95
4 5 526
5 70
6 67
7 47 8
8 809
9 3 244
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 46
1 74, 29, 38 92
2 93, 39 66, 39, 57
3 12, 03 94, 94, 12, 67
4 77
5 23 50, 78, 05
6 88 42
7 34, 89 16
8 80, 17, 08, 35, 35 35
9 45 45, 18, 09
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
30 12 08 12
99 10 43 12
12 10 09 11
94 10 29 10
74 10 51 10
03 9 90 10
81 9 80 9
66 9 62 9
43 9 61 9
35 8 99 9
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
31 2 06 1
44 2 30 2
76 2 21 2
75 2 78 2
59 2 86 2
25 2 44 2
53 2 15 2
19 2 46 2
65 2 25 2
17 3 73 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
31 97 54 88
18 39 60 24
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 46 (18 ngày) 73 (17 ngày) 24 (15 ngày)
Quảng Nam 65 (20 ngày) 59 (20 ngày) 44 (20 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner