XSMT 18/8/2020 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 18/08/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 39 33
G7 292 723
G6 0465 3140 7514 5226 3652 3502
G5 1349 1400
G4 78527 23843 30898 40918 84538 14895 66276 39385 08525 52893 39376 37690 57544 63866
G3 25052 56144 98431 61240
G2 49412 96197
G1 75382 96249
ĐB 071531 559478
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 20
1 482
2 7 365
3 981 31
4 0934 409
5 2 2
6 5 6
7 6 68
8 2 5
9 285 307
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 82 00
1 92, 65, 38
2 39 02, 93, 66
3 49, 76, 12 85, 76, 49
4 40, 95, 31 31, 40
5 14 23, 78
6 33, 97
7 43, 98, 52 52, 25
8 44 26, 44
9 27, 18 90
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
92 11 37 11
69 11 58 11
13 10 05 11
02 10 89 10
42 10 78 10
73 10 40 10
49 9 92 10
57 9 57 9
58 9 62 9
16 9 52 9
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
15 0 71 0
95 1 02 1
05 1 03 1
07 1 64 1
99 2 08 1
55 2 32 2
76 2 12 2
80 2 34 2
21 2 23 2
30 2 67 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
56 74 73 23
99 61 35 24
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 71 (53 ngày) 08 (21 ngày) 99 (18 ngày)
Quảng Nam 15 (36 ngày) 05 (24 ngày) 30 (22 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner