XSMT 22/9/2020 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 22/09/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 34 28
G7 686 715
G6 4206 2684 2258 5166 2319 2224
G5 6739 8913
G4 82445 20158 97820 31412 59180 50568 55994 62309 15687 42309 35853 01803 33450 82673
G3 65200 25492 38995 79302
G2 98689 39275
G1 08850 97651
ĐB 581491 514615
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 60 9932
1 2 5935
2 0 84
3 49
4 5
5 880 301
6 8 6
7 35
8 6409 7
9 421 5
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 00, 91 28, 19, 73
1 92
2 84, 39, 20 66, 02, 75
3 58, 58, 12, 94 03
4 86, 68 13, 95
5 50 87, 50
6 06 15, 24, 51, 15
7 34, 89
8 80 53
9 45 09, 09
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
73 12 05 13
69 12 78 12
02 11 89 11
42 10 37 10
28 10 39 10
29 10 58 10
92 10 85 10
13 10 92 10
87 9 52 9
34 9 76 9
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
21 1 64 1
05 1 32 1
76 2 79 1
55 2 71 2
95 2 63 2
15 2 31 2
81 2 19 2
99 3 67 2
80 3 08 2
79 3 02 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
10 93 57 32
69 47 02 43
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 99 (23 ngày) 19 (23 ngày) 67 (21 ngày)
Quảng Nam 05 (29 ngày) 81 (21 ngày) 63 (20 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner