XSMT 24/11/2020 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 24/11/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 73 17
G7 509 320
G6 6343 1249 1060 4647 8029 4842
G5 9346 0325
G4 75614 95795 41004 52337 92792 67188 54820 91334 04473 32578 11939 47056 93740 70539
G3 99153 21173 78655 80019
G2 23783 03401
G1 48671 91516
ĐB 082055 911419
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 94 1
1 4 7969
2 0 095
3 7 499
4 396 720
5 35 65
6 0
7 331 38
8 83
9 52
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 73, 46, 37, 73, 55 73, 55, 19, 19
1 92, 83 47, 29, 56, 01
2 20 20, 39, 39
3 49
4 95, 04 40
5 14 78
6 60, 88 42
7 43 25, 34, 16
8 53, 71 17
9 09
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
73 13 92 15
02 13 05 15
24 11 78 12
16 11 39 11
64 11 89 10
29 11 43 10
94 10 37 10
00 10 65 9
87 9 35 9
69 9 73 8
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
81 0 99 1
76 1 03 1
60 2 19 1
95 2 13 2
23 2 36 2
14 2 51 2
12 2 63 2
67 2 66 2
83 2 67 2
63 2 32 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
93 91 45 13
60 68 34 74
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 22 (22 ngày) 63 (20 ngày) 33 (18 ngày)
Quảng Nam 81 (30 ngày) 91 (18 ngày) 83 (17 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
vx88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
vx88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner