XSMT 1/1/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 01/01/2019

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 04 05
G7 616 469
G6 7173 6977 5603 1779 9608 7164
G5 0000 2540
G4 32016 50160 96612 02533 80327 47858 31964 54611 12794 30023 89145 42206 47587 90407
G3 54996 11072 94126 42001
G2 35892 16923
G1 28447 21186
ĐB 757696 852170
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 430 58671
1 662 1
2 7 363
3 3
4 7 05
5 8
6 04 94
7 372 90
8 76
9 626 4
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 73, 00, 64 64
1 92, 47 01
2 11
3 03, 12, 58 94
4 04, 77 40, 86
5 96, 96 05, 69, 23, 87, 23
6 60, 33 79, 06
7 16, 16 07, 70
8 08, 26
9 27, 72 45
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
39 12 49 11
51 11 61 10
85 10 00 9
99 9 03 9
42 9 95 9
87 9 35 9
86 9 89 9
29 9 68 8
98 9 33 8
65 8 36 8
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
49 0 34 0
59 1 83 1
43 1 37 1
50 2 74 2
90 2 79 2
04 2 60 2
89 2 58 2
47 2 57 2
19 2 70 3
36 3 84 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
53 59 67 29
25 32 68 89
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 34 (31 ngày) 70 (17 ngày) 79 (16 ngày)
Quảng Nam 49 (31 ngày) 59 (25 ngày) 43 (20 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner