XSMT 2/6/2020 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 02/06/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 24 47
G7 327 673
G6 1324 4546 0487 4780 5578 1239
G5 8341 2426
G4 23648 94165 48782 91310 41584 87500 13370 86052 42769 92488 60651 18361 44816 40494
G3 67850 96140 35500 79468
G2 12941 71188
G1 92835 34194
ĐB 361790 409809
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 0 09
1 0 6
2 474 6
3 5 9
4 61801 7
5 0 21
6 5 918
7 0 38
8 724 088
9 0 44
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 46, 82, 00 73, 00
1 65, 10 47
2 48, 84 39
3 94, 94
4 40 68
5 87, 41, 50, 41 78, 69
6 24, 24 88, 51, 88
7 70 52, 61, 16
8 35 80, 26
9 27, 90 09
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
35 11 58 11
87 11 62 11
92 10 10 11
31 10 77 11
58 10 57 10
32 9 40 10
86 9 89 10
34 9 55 9
13 9 30 9
57 9 48 9
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
07 0 71 0
99 1 02 0
15 1 15 1
79 2 69 1
05 2 70 1
66 2 75 1
21 2 23 1
18 2 44 3
60 3 42 3
64 3 47 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
14 93 72 52
66 53 33 87
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 71 (42 ngày) 02 (31 ngày) 69 (25 ngày)
Quảng Nam 07 (38 ngày) 15 (25 ngày) 95 (23 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner