XSMT 4/8/2020 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 04/08/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 66 59
G7 911 503
G6 3314 6394 9204 6069 2017 9351
G5 8352 2665
G4 81574 27978 10553 29826 12740 27797 99370 00798 85347 43357 83216 07488 65664 09704
G3 17405 08518 03342 66477
G2 79227 97142
G1 41237 43360
ĐB 258030 102499
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 45 34
1 148 76
2 67
3 70
4 0 722
5 23 917
6 6 9540
7 480 7
8 8
9 47 89
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 37 64
1 74 65, 47
2 66, 11 57
3 94, 30 03
4 04, 40 59, 04, 77
5 14, 78, 05 69
6 97 51, 88, 42, 42, 60
7 52, 70 98, 16
8 53, 26 17, 99
9 18, 27
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
92 11 57 11
69 10 05 11
73 10 37 11
13 10 62 10
42 10 58 10
58 9 78 10
10 9 40 9
49 9 85 9
57 9 74 9
87 9 89 9
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
15 0 02 0
95 0 71 0
05 1 03 1
07 1 31 1
99 2 79 2
72 2 69 2
76 2 67 2
78 2 23 2
21 2 08 2
30 2 64 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
86 80 48 31
77 63 55 20
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 71 (51 ngày) 02 (40 ngày) 38 (22 ngày)
Quảng Nam 15 (34 ngày) 95 (32 ngày) 05 (22 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner