XSMT 9/4/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 09/04/2019

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 80 57
G7 493 343
G6 5127 1479 5081 4105 9105 4122
G5 6057 2826
G4 01570 32813 44626 08562 61095 74816 69046 23777 41746 37905 18395 34212 32454 60905
G3 27837 49981 29531 04158
G2 17572 26900
G1 98962 16410
ĐB 694679 622854
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 55550
1 36 20
2 76 26
3 7 1
4 6 36
5 7 7484
6 22
7 9029 7
8 011
9 35 5
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 46, 37 46, 00
1 10
2 93, 57 57
3 12, 58
4 13, 95 22, 77, 95, 31
5 05, 05, 05, 05
6 79, 79
7 70, 16 43
8 80, 26, 62, 62 26
9 27, 81, 81, 72 54, 54
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
39 11 27 13
46 10 61 11
86 10 62 11
65 9 26 10
63 9 95 10
79 9 12 9
11 9 49 9
23 9 71 9
14 8 82 9
74 8 29 9
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
50 0 25 1
49 1 31 1
89 1 34 1
25 1 14 2
59 1 44 2
01 1 87 2
94 2 85 2
36 2 28 3
04 2 66 3
92 2 73 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
19 02 34 99
36 81 03 58
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 25 (25 ngày) 31 (24 ngày) 68 (22 ngày)
Quảng Nam 50 (33 ngày) 99 (21 ngày) 35 (19 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
vx88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
vx88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner