XSMT 10/4/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 4 ngày 10/04/2019

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 42 97
G7 746 227
G6 6190 0203 1726 0665 6250 1518
G5 2154 3452
G4 23181 65690 25099 12552 27769 83045 47436 10398 15009 71750 60208 23908 25369 96480
G3 64128 07838 80420 65931
G2 92698 62241
G1 27715 87557
ĐB 508682 000313
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3 988
1 5 83
2 68 70
3 68 1
4 265 1
5 42 0207
6 9 59
7
8 12 0
9 0098 78
Thống kê tổng
Tổng Đà Nẵng Khánh Hòa
0 46, 28, 82
1 38 65
2 20, 57
3 03
4 31, 13
5 69 50, 50, 69, 41
6 42, 15 97
7 52, 98 52, 98
8 26, 99 08, 08, 80
9 90, 54, 81, 90, 45, 36 27, 18, 09
Thống kê Loto về nhiều
Khánh Hòa Đà Nẵng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
27 11 18 11
09 11 69 11
51 11 89 11
59 10 81 10
78 10 11 10
16 9 05 9
40 9 65 9
08 9 64 9
77 9 58 8
66 9 23 8
Thống kê Loto về ít
Khánh Hòa Đà Nẵng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
14 1 24 1
04 1 91 1
37 1 39 1
39 1 48 1
58 1 00 2
00 2 33 2
64 2 97 2
24 2 51 2
49 2 80 2
31 3 43 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
97 42 48 11
53 00 14 61
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đà Nẵng 91 (28 ngày) 24 (25 ngày) 80 (22 ngày)
Khánh Hòa 58 (24 ngày) 00 (20 ngày) 04 (18 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
Bạn muốn tắt quảng cáo?
vx88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
vx88
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner