XSMT 14/1/2020 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 14/01/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 94 13
G7 194 775
G6 5165 4906 1624 3298 2250 6281
G5 5148 2574
G4 60648 48994 23237 71080 85841 32536 32649 33162 53017 49442 19438 88737 27019 95750
G3 76280 51754 70603 45916
G2 40235 37026
G1 56997 58714
ĐB 898493 059811
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 6 3
1 379641
2 4 6
3 765 87
4 8819 2
5 4 00
6 5 2
7 54
8 00 1
9 44473 8
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 37 37, 19
1 65 74, 38
2 48, 48, 93 75, 11
3 94, 94, 94, 49 03
4 13
5 41 50, 50, 14
6 06, 24, 97 42
7 98, 16
8 80, 80, 35 62, 17, 26
9 36, 54 81
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
39 11 94 13
87 10 54 11
01 10 48 11
74 10 10 10
80 10 21 9
76 9 63 9
53 9 53 9
70 9 30 9
16 9 70 9
13 9 89 8
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
99 2 87 0
19 2 18 0
37 2 98 2
38 2 23 2
24 2 38 2
44 2 84 2
85 2 83 2
05 2 82 2
07 3 47 2
68 3 71 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
96 66 77 43
05 45 74 14
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 87 (35 ngày) 18 (30 ngày) 71 (25 ngày)
Quảng Nam 99 (23 ngày) 85 (21 ngày) 51 (21 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner