XSMT 14/2/2020 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 6 ngày 14/02/2020

Gia Lai Ninh Thuận
G8 12 81
G7 158 004
G6 5365 0479 2015 9454 0022 4487
G5 4722 6360
G4 17273 73367 19141 26371 09624 53693 72702 06699 62030 96760 20923 35241 07034 54450
G3 98940 35596 75850 65320
G2 18557 13282
G1 34720 11272
ĐB 687607 246528
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 27 4
1 25
2 240 2308
3 04
4 10 1
5 87 400
6 57 00
7 931 2
8 172
9 36 9
Thống kê tổng
Tổng Gia Lai Ninh Thuận
0 73 82, 28
1 65
2 93, 02, 57, 20 20
3 12, 58, 67 30
4 22, 40 04, 22
5 41, 96 87, 23, 41, 50, 50
6 79, 15, 24 60, 60
7 07 34
8 71 99
9 81, 54, 72
Thống kê Loto về nhiều
Ninh Thuận Gia Lai
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
43 10 46 10
22 10 28 9
62 10 15 9
91 10 22 9
49 10 58 9
54 10 14 9
81 9 92 9
04 9 50 8
42 9 79 8
47 9 37 8
Thống kê Loto về ít
Ninh Thuận Gia Lai
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
89 0 21 1
70 0 45 1
59 1 56 2
03 1 74 2
06 1 89 2
79 2 31 2
56 2 05 2
24 2 49 2
78 2 63 2
21 2 33 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
22 20 43 06
15 35 68 60
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Gia Lai 31 (22 ngày) 45 (21 ngày) 10 (21 ngày)
Ninh Thuận 89 (35 ngày) 70 (33 ngày) 21 (24 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner