XSMT 21/1/2020 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 21/01/2020

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 53 56
G7 877 658
G6 6956 3488 7952 2213 6897 4671
G5 5076 2537
G4 98611 67368 78715 33351 71178 81128 25314 52156 34677 47833 68552 81092 82483 14384
G3 13334 59305 99399 21530
G2 60057 67742
G1 90562 93708
ĐB 773741 927193
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 5 8
1 154 3
2 8
3 4 730
4 1 2
5 36217 6862
6 82
7 768 17
8 8 34
9 7293
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 28 37
1 56 56, 56, 92, 83
2 11, 57 84, 93
3 76 58, 30
4 77, 68 13, 77
5 78, 14, 05, 41
6 88, 15, 51 97, 33, 42
7 52, 34 52
8 53, 62 71, 99, 08
9
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
39 11 48 11
74 10 94 11
01 9 54 10
53 9 53 10
70 9 10 10
80 9 56 9
16 9 30 9
87 9 21 9
13 8 70 9
35 8 41 9
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
48 2 87 0
19 2 18 0
05 2 84 2
24 2 47 2
85 2 98 2
44 2 71 2
38 2 38 2
99 3 23 2
40 3 83 2
22 3 82 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
65 54 02 09
67 60 29 42
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 87 (36 ngày) 18 (31 ngày) 71 (26 ngày)
Quảng Nam 07 (22 ngày) 51 (22 ngày) 85 (22 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner