XSMT 24/12/2018 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 2 ngày 24/12/2018

TT Huế Phú Yên
G8 52 23
G7 062 620
G6 7997 0135 2542 4663 5261 2104
G5 4259 2900
G4 02942 80228 61127 70515 93202 82448 43670 24047 23293 20110 94231 22437 14760 96730
G3 29051 72094 44984 73270
G2 09479 04180
G1 08420 13210
ĐB 280802 589952
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 22 40
1 5 00
2 870 30
3 5 170
4 228 7
5 291 2
6 2 310
7 09 0
8 40
9 74 3
Thống kê tổng
Tổng TT Huế Phú Yên
0 28 00, 37
1 47, 10, 10
2 02, 48, 20, 02 20, 93, 84
3 94 30
4 59 04, 31
5 23
6 97, 42, 42, 15, 51, 79 60
7 52, 70 61, 70, 52
8 62, 35 80
9 27 63
Thống kê Loto về nhiều
Phú Yên TT Huế
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
05 12 69 14
01 10 47 11
41 9 43 11
68 9 66 11
47 9 87 10
85 9 04 10
88 9 51 9
61 9 74 9
71 9 10 9
14 9 03 9
Thống kê Loto về ít
Phú Yên TT Huế
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
45 1 54 1
37 1 58 1
83 1 46 1
35 2 41 2
84 2 26 2
21 2 71 2
18 2 81 2
32 3 72 2
36 3 31 2
25 3 19 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
25 38 83 11
35 79 00 36
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
TT Huế 36 (28 ngày) 81 (18 ngày) 72 (18 ngày)
Phú Yên 45 (25 ngày) 82 (24 ngày) 18 (19 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner