XSMT 26/6/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 4 ngày 26/06/2019

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 08 38
G7 734 228
G6 3851 8212 5683 6058 7310 4773
G5 8539 4235
G4 58297 13165 89385 23153 90571 24691 36030 26926 05109 68136 98008 66845 73975 96902
G3 49493 60212 86581 72420
G2 13046 07733
G1 23906 42729
ĐB 413217 211423
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 86 982
1 227 0
2 86093
3 490 8563
4 6 5
5 13 8
6 5
7 1 35
8 35 1
9 713
Thống kê tổng
Tổng Đà Nẵng Khánh Hòa
0 91, 46 28, 73
1 83, 65 38, 10, 29
2 39, 93 75, 02, 20
3 12, 85, 30, 12 58
4
5 23
6 51, 97, 06 33
7 34
8 08, 53, 71, 17 35, 26, 08
9 09, 36, 45, 81
Thống kê Loto về nhiều
Khánh Hòa Đà Nẵng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
91 13 85 12
72 13 12 11
18 12 69 11
59 11 36 10
06 10 05 10
62 10 52 10
30 9 23 10
08 9 82 9
99 8 95 9
31 8 27 9
Thống kê Loto về ít
Khánh Hòa Đà Nẵng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
00 1 29 1
11 1 43 1
90 1 96 1
69 2 50 2
66 2 59 2
61 2 79 2
58 2 46 2
82 2 37 3
53 2 80 3
40 2 31 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
09 35 52 96
59 16 98 21
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đà Nẵng 50 (18 ngày) 29 (16 ngày) 89 (15 ngày)
Khánh Hòa 90 (27 ngày) 96 (23 ngày) 66 (20 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner