XSMT thứ 4 - Trực tiếp kết quả XSMT thứ 4 hàng tuần lúc 17h15'

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 40 51
G7 956 473
G6 8813 2815 9085 7717 0210 0487
G5 2151 0449
G4 38935 91635 22020 15592 30678 63596 38907 42660 54748 10743 87454 63007 87898 63928
G3 12986 65712 41246 36908
G2 95904 03164
G1 82803 29829
ĐB 781342 484459
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 743 78
1 352 70
2 0 89
3 55
4 02 9836
5 61 149
6 04
7 8 3
8 56 7
9 26 8
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 20 00
G7 274 994
G6 2668 0933 6264 7141 3036 0579
G5 4474 0610
G4 81441 72437 25064 09297 00301 60507 56928 64614 50595 65899 56457 19180 97290 80486
G3 20161 92832 65102 60381
G2 34194 81185
G1 02265 03661
ĐB 428917 269328
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 17 02
1 7 04
2 08 8
3 372 6
4 1 1
5 7
6 84415 1
7 44 9
8 0615
9 74 4590
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 98 02
G7 719 317
G6 3892 9709 6100 5691 3601 1329
G5 4259 6908
G4 40797 24776 28234 88724 14609 71382 80453 80352 70133 31806 79930 48205 31770 93783
G3 11222 80115 48570 46558
G2 70414 34813
G1 00823 98712
ĐB 046606 740247
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9096 21865
1 954 732
2 423 9
3 4 30
4 7
5 93 28
6
7 6 00
8 2 3
9 827 1
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 89 84
G7 364 028
G6 0977 7388 6688 5221 5274 9576
G5 9112 7153
G4 02402 10684 55840 21204 90798 46373 17793 13598 03425 27860 53473 66482 40897 49674
G3 67996 14343 19816 18644
G2 60267 19317
G1 22636 69604
ĐB 556547 693928
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 24 4
1 2 67
2 8158
3 6
4 037 4
5 3
6 47 0
7 73 4634
8 9884 42
9 836 87
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 71 61
G7 052 610
G6 3920 0289 7210 8287 7318 7814
G5 3731 4424
G4 71352 61287 58935 19179 23761 35757 46746 60036 82518 19293 84546 27510 56420 82350
G3 20207 94442 48388 86830
G2 58361 43846
G1 96532 45264
ĐB 482640 885385
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7
1 0 08480
2 0 40
3 152 60
4 620 66
5 227 0
6 11 14
7 19
8 97 785
9 3
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 10 13
G7 967 197
G6 5580 2160 9203 3558 2277 9306
G5 6257 4670
G4 77317 65508 75785 34245 32060 14008 55288 82990 40559 02799 98027 07522 90476 26410
G3 45358 44554 52587 73160
G2 56523 53220
G1 29744 40970
ĐB 862992 283324
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 388 6
1 07 30
2 3 7204
3
4 54
5 784 89
6 700 0
7 7060
8 058 7
9 2 709
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 79 88
G7 333 012
G6 8430 1999 7809 1880 8372 3986
G5 9694 1709
G4 76171 28354 50621 13257 42624 72868 99270 18464 07908 43169 35838 25468 91128 91114
G3 89798 49254 85545 28008
G2 84315 56342
G1 28377 38771
ĐB 757705 120134
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 95 988
1 5 24
2 14 8
3 30 84
4 52
5 474
6 8 498
7 9107 21
8 806
9 948
Backtotop
https://fabet.info/khuyen-mai?utm_source=ketqua247.com&utm_medium=catfish_728x90&utm_campaign=CPD&utm_term=Kun
https://qc.vicwin.vip/?utm_source=ketqua247.com&utm_medium=M_Catfish_728x90&utm_campaign=CPD&utm_content=Home&a=VIC_CPD_XS
https://mig8vn.com/home?src=564470&utm_source=ketqua247&utm_medium=ketqua247&utm_campaign=ketqua247
https://five88.biz/register.aspx?utm_source=ketqua247.com&utm_medium=FloatLeft_120x300&utm_campaign=CPD.affiliate&aff=ci98ycev
https://lucky88.live/user/register.aspx?utm_source=ketqua247.com&utm_medium=Ballonleft_220x80&utm_campaign=CPD&utm_term=Kun
https://vnloto.com/home?src=12240&utm_source=ketqua247&utm_medium=ketqua247&utm_campaign=ketqua247
https://five88.biz/register.aspx?utm_source=ketqua247.com&utm_medium=FloatRight_120x300&utm_campaign=CPD.affiliate&aff=ci98ycev
https://lucky88.live/user/register.aspx?utm_source=ketqua247.com&utm_medium=Ballonright_220x80&utm_campaign=CPD&utm_term=Kun